Vi holder åbent som normalt i påsken men ring som altid og bestil tid til fremvisning på tlf 23 74 83 10

Privatlivspolitik

Beskyttelse af dine Personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.
Vi behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter.
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.
Formål og typer af personoplysninger

JS Biler ApS behandler dine personoplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:
• Køb/salg af biler
• Servicering og værkstedsydelser
• Udarbejdelse af en profil af mig, så jeg får de informationer, der er vurderet af JS Biler ApS som værende af størst værdi for mig ud fra de indsamlede trackingpersonoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om mig
• Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling
Typer af personoplysninger

JS Biler ApS indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af personoplysninger:
• Navn på ejer eller bruger af bilen
• E-mailadresse og telefonnummer
• Personoplysninger om købshistorik hos JS Biler ApS
• Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
• Informationer fra salg og servicering af bilen
• Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer mv.
• Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
• Informationer om finansiering af bilen
• Informationer fra førsalgsaktiviteter
• Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering) To varianter:
1. Dine personoplysninger anvendes IKKE til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.
2. Dine personoplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering

Hos JS Biler ApS anvender vi IKKE dine personoplysninger til profilering, Automatiseret eller individuel beslutningstagning.
Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:
• Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
• Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art.6, stk. 1, litra c)
• Samtykke i forhold til direkte markedsføring og tracking i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
• Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interesseafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at personoplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
• Interesseafvejning i forhold til at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værkstedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos JS Biler ApS, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk
Når JS Biler ApS indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysningerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.
Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan JS Biler ApS ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for JS Biler ApS at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.
Behandlingsprincipper
Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.
Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.
Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Personoplysninger behandles.
Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af Personoplysninger.
Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler
JS Biler ApS overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne på vegne af JS Biler ApS. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale.
Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
JS Biler ApS overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb og salg af biler herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. JS Biler ApS videregiver dine personoplysninger til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, mv.
Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af Personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Opbevaringsperiode
Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer JS Biler ApS personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.
Til brug for markedsføring opbevarer JS Biler ApS dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.
Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.
Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.
Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte JS Biler ApS.

JS Biler ApS
Rønnebærvej 7
7400 Herning
Tlf: 23 74 83 10
E-mail: js@jsbilerherning.dk

Ændring af personoplysningspolitik
Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.
Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af Personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til følgende:
JS Biler ApS
Rønnebærvej 7
7400 Herning
Tlf: 23 74 83 10
E-mail: js@jsbilerherning.dk

Datatilsynet
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine Personoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Mit navn er Tony Søften, og jeg er salgskonsulent hos JS Biler ApS. Derudover har jeg medansvaret for den daglige drift af forretningen i form af håndtering af bilerne, fra de ankommer i vores butik, til de står klar hos kunden. Jeg har en baggrund som uddannet mekaniker i 1984 men har siden da erhvervet mig med handel af biler.

Jeg har både været selvstændig i 8 år og i en lang årrække været salgschef af nye biler hos Honda, Opel, Peugeot og Citroën, inden jeg blev ansat hos JS Biler ApS. Jeg har således mere end 40 års erfaring i autobranchen.

Mit navn er Jesper Sørensen, og jeg er direktør og stifter af JS Biler ApS. I det daglige står jeg for at
udvælge og indkøbe markedets bedste biler til vores forretning. Derudover er jeg ansvarlig for
salg, ledelse af virksomheden og behandling af reklamationer. Jeg har handlet med biler siden
2008 og været selvstændig bilforhandler siden 2014. Dertil er jeg uddannet ingeniør i Business
Development Engineering ved Aarhus Universitet.

Book prøvetur

Beregn byttepris